fatf کمین گاه نظام ی

درخواست حذف این مطلب

ولی فقیه در قدس حجت ال و المسلمین به تبیین وظایف نیروهای انقل در ابطه با حوادث اخیر و خاصاً fatf پرداخت و تاکید کرد: اینکه ی چند ماه قبل به صراحت فرمودند چیزی که استکبار می خواهد بر ملت ایران دیکته کند ملت ایران این پیمان را نباید امضا کند. مجلس شورای ی دیروز تصویب کرد که به کنوانسیون اف ای تی اف بپیوندد، یعنی ما دست حمایت از لبنان ، و عراق برداریم. غیر از این است؟!

وی تاکید کرد: شما حرفهای ی را دقت کنید عبارت را نگاه کنید چه خبر است! وظیفه ما در قبال این قانون چیست؟ شورای نگهبان امروز وظیفه دارد جلوی این حرکت را بگیرد. شما عبارت دیروز امور خارجه را نگاه کنید، می گوید؛ من و رئیس جمهور هیچ نامه و تعهدی را امضا نمی کنیم که با پیوستن به این قانون به اصطلاح استکباری مشکلات کشور حل شود. اگر این قانون را امضا نکنیم فشار یی ها بر ما بیشتر می شود یعنی ما با فشار یی ها این کار را انجام می دهیم. غیرت ما کجا رفته؟ نباید فریاد بزنیم؟

ولی فقیه در نیروی قدس گفت: هر چه علمای قم پیغام دادند، همین سه روز قبل نامه نوشتن به رئیس مجلس که این ننگ را از دامان مجلس پاک کنید. در این کشور دارد یک اتفاق می افتد فردا هم می گویند ورود شما به کشورهای دوست ممنوع است. هر جایی که قرار است از مظلوم حمایت بشود حق ندارید اسم لبنان و حزب الله را ببرید شما حرف های یی ها را مرور کنید، این حرف بنده نیست!

درباره راهبردها و برنامه های علیه ایران در منطقه تصریح کرد: سران و و سازمان سیا اعلام می کنند که باید ما جلوی نفوذ ایران در منطقه را بگیریم ما باید جلوی قدرت ایران و قدرت موشکی ایران را بگیریم. ما امروز اعلام می کنیم که پشت سر ولایت ایستاده ایم. من قبلا ًدر جمع مردم گفتم تا زمانی که زنده هستیم اجازه نخواهیم داد هیچ رابطه با را برقرار کند. اجازه نخواهیم داد مبانی انقلاب، مبانی و مبانی اعتقادی زیر سوال برود. حاضریم جان بدهیم، حاضریم خانواده مان قطعه قطعه شود، اما انقلاب آسیب نبیند. ش ت انقلاب یعنی ش ت ، ش ت یعنی ش ته قدرت مسلمانان در دنیا و پیروزی یی ها.