سالروز شهادت جواد الایمه علیه السلام

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی

نهم شیعیان در سال ۱۹۵ه.ق. در مدینه چشم به جهان گشود. چشم پدر بزرگوارشان رضا علیه السلام بعد از سال ها انتظار اولاد ذکور در ۴۷ سالگی به نور پسر عزیزشان درخشان شد. جواد علیه السلام نه تنها مایه شادی و قوت قلب پدر بلکه مایه شادی و اطمینان شیعیان نیز شدند.مادر بزرگوارشان از خاندان ماریه قبطیه ،سبیکه است که ریحانه نیز گفته شده است.

جواد علیه السلام با شهادت پدر گرامی شان در آ صفر ۲۰۳ه.ق. در ۷سالگی به ت رسیدند.

در این ایام مرکز خلافت بنی العباس از طوس به بغداد انتقال یافت.

مامون با ظهور دست داشتن مامون عباسی در شهادت رضا علیه السلام بخاطر جلوگیری از شورش و اعتراض علویان ، جواد علیه السلام را به اجبار از مدینه به بغداد فرا خواند و دختر خود ام الفضل را به ازدواج علیه السلام در آورد. علیه السلام مجبور به این ازدواج شد.

بنی العباس به مامون عباسی به تزویج دخترش برای ده گرفته ، به مامون اعتراض می د که محمد بن علی (ع) علمی ندارد

مامون: فردی اعلم از وی در امت ی نیست. باور ندارید دانشمند تان را جهت مناظره بیاورید.

یحی بن اکثم به متاظره می آید که در مقابل علیه السلام مات ومتحیر می ماند و آثار عجز و ناتوانی در وی نمایان می شود.

این مناظرات بیشتر اوقات برای ت یب چهره ی ت بود اما

چراغی را که ایزد بر فروزد هر پف کند ریشش بسوزد

این شیوه در زمان معتصم نیز ادامه داشت با این تفاوت که عرصه نسبت به حاکم قبلی تنگ تر شد.در نهایت به سعایت صفتان معتصم دستور به قتل همام علیه السلام داد.

السلام علیک یا ابا جعفر محمد بن علی ایها قی الجواد یا بن رسول الله ...