جان م عان حرمت همچون م عان حریمت هستند

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی

السلام علیکم یا اهل بیت النبوة

السلام علیک یا اخت الحسنین علیکم السلام

السلام علیک یا عمة صاحب امرنا علیکما السلام

اگر در شب عاشورا م عان حریمت با فریاد خویش حمایت شان را از عبدالله الحسین (ع) نشان دادند ، ما م عان حرمت نیز صدای خود را در جهت حمایت از مولای مان بر می آوریم ؛

تا قلب تان همچو شب عاشورای۶۱ ه.ق. آرام شود.